Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien Ry
Samsy Ry
Alueker.
Edustukset
Hallitus
Historia
Jäsenistö
Lehdet
Liittyminen
Mestarinkirjat
Stipendit
Säännöt
Tavoitteet
Toiminta
Yhteistyökumppanit
Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on:

  • Kohottaa jäsentensä sivistystasoa ja ammattipätevyyttä sekä valvoa heidän
    ammattietiikkaansa.

  • Pyrkiä toiminnallaan luomaan oikeaa käsitystä sähkömestarien ja sähköyliasentajien asemasta ja merkityksestä.

  • Pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään hyviä suhteita toisiin alan järjestöihin.

  • Vastaanottaa sähköasennusalan mestarinkirjahakemuksia ja valvoa mestarinkirjan vaatimusten täyttymistä sekä puoltaa Mestarikiltaneuvosto ry:lle hyväksymänsä hakemukset.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä luento- ja neuvottelu
päiviä, joilla pyritään saattamaan alalla tapahtunut kehitys jäsenkunnan tietoisuuteen.